Įrankių nuoma

J. Basanavičiaus g. 91A, Kėdainiai

nuoma@heradas.lt

(+370) 614 - 20276

(+370) 347 - 71362

Darbo laikas:

I-V: 8:00-19:00, VI: 10:00-15:00

Nuomos sąlygos

Išsinuomojant įrangą sudaroma nuomos sutartis ir pasirašomas įrangos perdavimo aktas.
Fiziniams asmenims reikia pateikti:
Vieną arba du iš šių dokumentų:
Pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo tipo vairuotojo pažymėjimą. Tam tikrais atvejais papildomai gali būti automobilio techninis pasas, jei klientas yra automobilio savininkas.
Kontaktinius duomenis (telefonas, el.paštas, faksas)
Piniginį užstatą.

Juridiniams asmenims reikia pateikti:
Įmonės registravimo pažymėjimą kopiją.
Įgaliojimą, patvirtintą vadovo parašu ir antspaudu.
Įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Minimalus įrankio nuomos laikotarpis - viena valanda.


ĮRANGOS NUOMOS BENDRIEJI PRINCIPAI.
Šie principai laikomi santykių pagrindu tarp UAB Heradas - toliau Nuomotojas ir įrangą išsinuomavusio asmens – toliau Klientas. Įranga - bet koks Nuomotojo nuomos sutartimi arba perdavimo aktu Nuomininkui perduotas nuomos objektas.
Konkrečios nuomos sąlygos  kiekvienos įrangos atžvilgiu  gali skirtis ir jos bus nustatytos nuomos Sutartyje ir įrangos perdavimo–priėmimo akte, kurie yra privaloma nuomos santykių dalis. Nuomotojas pasilieka teisę neišnuomotį įrangos net jeigu pateikti visi privalomi dokumentai.

NUOMOS LAIKOTARPIS
Įranga Klientui išnuomojama konkrečiam Perdavimo akte nurodytam laikotarpiui. Minimalus nuomos laikotarpis įrangai, išskyrus pastolius ir bokštelius, yra viena valanda.
Įrangos Nuomos laikas skaičiuojamas nuo Įrangos perdavimo Klientui momento iki Įrangos grąžinimo Nuomotojui momento. Klientas gali rinktis įrangos nuomos valandos ar paros tarifą. Sekmadieniais ir švenčių dienomis nuomos mokestis už įrangą neskaičiuojamas. Kitą dieną po švenčių Įranga turi būti grąžinta iki 9 val. ryto.

PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
Pasirašydamas įrangos perdavimo aktą Klientas garantuoja, kad jis moka saugiai dirbti su įranga, pilnai atsako už galimas žalas tretiesiems asmenims, sau, darbo objektams ar aplinkai. Klientas garantuoja, kad įranga jokiu atveju nebus perduota tretiesiems asmenims. Jeigu įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Nuomininkas padengtų remonto ar plovimo išlaidas. Įranga gali būti naudojama tik pagal tiesioginę jos paskirtį.
Nuomotojui pareikalavus Klientas privalo informuoti Nuomotoją, kur įranga bus naudojama ir Nuomos sutarties metu Nuomotojas turi teisę atvykti į įrangos naudojimo vietą, ir patikrinti ar įranga naudojama pagal instrukcijas. Taip pat Nuomotojui pareikalavus Klientas privalo nedelsiant grąžinti įrangą apžiūrai arba remontui. Klientui atsisakius pateikti išsinuomotą įrangą nuomotojas turi teisę perduoti išieškojimą tretiesiams asmenims. 
Pastebėjęs įrangos gedimą, Klientas privalo nutraukti darbą su šia įranga ir nedelsiant pranešti Nuomotojui.

NUOMOS MOKESTIS
Nuomos mokestis skaičiuojamas nuo įrangos perdavimo Klientui momento iki jo grąžinimo momento. Nuomos kainos pateiktos Nuomotojo internetinėje svetainėje.

ATSAKOMYBĖ
Klientas yra pilnai atsakingas už įrangos būklės pablogėjimą, kurį sąlygoja netinkamas įrangos eksploatavimas ir bet kokį  įrangos praradimą. Natūralus įrangos nusidėvėjimas nelaikomas būklės pablogėjimu. Įrangos praradimo atveju Klientas turi pilnai atlyginti Nuomotojui įrangos įsigijimo kainą ir nuomos mokestį pagal LR civilinio kodekso 6.499  straipsnį.